Incidenteel / structureel

Vrijwilligers en maatjes aan tafel

Incidentele of structurele [vrijwilliger]

Er een paar uurtjes per week zijn voor een ander en er samen een leuke middag van maken? Start als vrijwilliger!

Je biedt gezelschap aan iemand die hulpbehoevend is. Hiermee ontlast je de mantelzorger. Waar mogelijk 'vervang' je kort de mantelzorger, zodat deze even iets anders kan doen dan zorgen. Het gezelschap kan bestaan uit het maken van een praatje, wandelen, voorlezen of samen kaarten, tuinieren of muziek luisteren. Dit is geheel afhankelijk van wat iemand nog kan en wil ondernemen. Zorgtaken vallen hier dus niet onder. Je bouwt een band op met mensen en betekent iets voor ze, zowel praktisch als emotioneel. 

Er zijn mogelijkheden tot scholing en vanuit de organisatie krijg je voldoende ondersteuning en begeleiding. 

Wat ga je doen als incidentele of structurele vrijwilliger?

 • Een praatje maken en een luisterend oor bieden.
 • Samen wandelen. Soms met gebruik van hulpmiddelen zoals een rolstoel of rollator.
 • Misschien wel je hobby (zoals lezen, puzzelen, bakken of handwerken) delen?
Block style
Man in rolstoel wordt begroet

[Wat mag jij van ons verwachten?]

 • Vrijwilligerswerk dat je voldoening en plezier schenkt.
 • Een fijne omgeving waar iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat.
 • Je maakt deel uit van een betrokken en gezellig team vrijwilligers.
 • Er wordt jaarlijks meerdere activiteiten georganiseerd. 
 • (Reiskosten)vergoeding. 

Wat verwachten wij van jou als vrijwilliger:

 • Je bent enthousiast.
 • Je hebt goede sociale vaardigheden.
 • Je wilt je inzetten voor de ondersteuning van mantelzorgers
 • Je bent minimaal twee uur per twee weken beschikbaar (liefst meer) als je wilt worden ingezet als structurele vrijwilliger. 
 • Je bent minimaal twee uur per keer beschikbaar als je incidenteel wilt worden ingezet (bijv. als de mantelzorger eens naar het theater wilt). 
 • De dagen en tijden worden in overleg met jou besproken en overeengekomen.
Block style
Vrijwilliger Steunpunt Mantelzorg Zuid

Meer weten of je aanmelden als vrijwilliger? [Laat hier je gegevens achter:]

Ik ga akkoord met de privacyverklaring