Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning [(Wmo)]

Wmo betekent Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet is voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. 

Bij het Wmo-loket van je gemeente kun je onder meer terecht voor:

  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer; 
  • ondersteuning voor mantelzorgers, bijvoorbeeld voor vervangende zorg; 
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf; 
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. 

Voor vragen over de Wmo kun je contact opnemen met jouw gemeente. 

Eigen bijdrage Wmo per 2026

Het (demissionair) kabinet is van plan per 2026 de eigen bijdrage inkomensafhankelijk te maken

Hiermee wil het kabinet Wmo-voorzieningen, -hulp en -ondersteuning voor burgers beschikbaar houden. Hoe de inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien, wordt de komende periode verder uitgewerkt.