Zorgverzekeringswet (ZVW)

Zorgverzekeringswet [(ZVW)]

Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorg kan bestaan uit een behandeling, een dienst of een product. In de Zvw is een breed basispakket van zorg verzekerd.

Basisverzekering

Voorbeelden van zorg die binnen de basisverzekering vallen: 

 • Verpleging en verzorging thuis (thuiszorg) 
 • Reguliere zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek 
 • Zorg voor kinderen met een indicatie intensieve kindzorg 
 • Hulp na ziekenhuisopname 
 • Intensieve zorg in de laatste levensfase 
 • Leren omgaan met hulpmiddelen 
 • Ergotherapie (10 uur per kalenderjaar) 
 • Ziekenvervoer 

Aanvullende zorgverzekering

Voorbeelden van zorg die binnen de aanvullende zorgverzekering vallen: 

 • Respijtzorg (logeerhuis of herstellingsoord) 
 • Vervangende mantelzorg 
 • Een mantelzorgmakelaar 
 • Mantelzorgcursussen 
 • Lidmaatschap patiëntenvereniging