Jeugdwet

Jeugdwet

De Jeugdwet regelt de meeste zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet. De Jeugdwet wil ook dat het duidelijk is voor gezinnen wie de zorgverleners en ondersteuners zijn en dat zorgverleners en hulpverleners goed samenwerken. Het is belangrijk dat gezinnen eigen regie blijven houden en dat er voor ieder gezin een eigen plan komt. Een ander deel van de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren wordt geregeld door de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige zorg (WLZ). 

Wat regelt de Jeugdwet?

  • Begeleiding 
  • Kortdurend verblijf (logeren) 
  • Verblijf in een instelling 
  • Persoonlijke verzorging 
  • Verpleging 
  • Behandeling