Extra kinderbijslag

Extra [kinderbijslag]

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kun je dubbele kinderbijslag krijgen. Deze extra kinderbijslag is bedoeld als bijdrage in de kosten voor de opvoeding en verzorging.  Je vraagt de extra kinderbijslag aan bij de SVB.