Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Wet Langdurige Zorg [(WLZ)]

De WLZ betaalt alleen de zorg en ondersteuning voor mensen bij wie duidelijk is dat zij altijd veel zorg en ondersteuning nodig hebben. Ook is duidelijk dat dit nooit anders zal worden of zal verbeteren. Dit zijn vaak mensen die in een instelling wonen. Maar het kunnen ook mensen zijn die bijvoorbeeld bij hun partner of ouders wonen. Mensen die zelfstandig wonen met begeleiding of mensen die met meerdere mensen in een woonvorm wonen. Het is een plek waar altijd toezicht is.

Indicatie

Toegang tot de WLZ krijgt je naaste als hij een indicatie ontvangt van het Centrum Indicatie Zorg, CIZ. Daarvoor dien je een aanvraag in. Dat kan schriftelijk of digitaal. De casemanager dementie, wijkverpleegkundige, mantelzorgmakelaar en mantelzorgconsulent kunnen je ondersteunen bij het aanvragen van deze indicatie.

Iemand komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ): 

  • Wanneer er sprake is van een aandoening, stoornis of handicap; 
  • Wanneer 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig is. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan; 
  • Wanneer deze zorg blijvend nodig is (levenslang). 

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor de WLZ hangt af van het inkomen en het vermogen van je naaste en wordt berekend door het CAK.