Persoonsgebonden Budget (PGB)

Persoonsgebonden budget [(PGB)]

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee je zelf ondersteuning of zorg regelt. Je bepaalt zelf welke zorgverleners je inhuurt. Je legt de afspraken met de zorgaanbieders vast in zorgverleningsovereenkomsten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert de afspraken en betaalt de zorgverleners (Bron: Rijksoverheid). 

De zorgvrager heeft controle over het budget. Als mantelzorger bepaal je samen met de zorgvrager wie er wanneer komt helpen en wat deze hulp precies inhoudt. Hiervoor is wel een Wmo-beschikking of een zorgindicatie nodig.  

Er zijn 4 soorten PGB’s:

Wil je weten of een pgb bij je past, doe dan de PGB-test

Voordelen [PGB]

 • Je behoudt je eigen regie.
 • Als mantelzorger creëer je een andere inkomensbron.
 • Je ontvangt een feestdagenuitkering en verantwoordingsvrij bedrag (WLZ). 
 • Mantelzorgforfait (UWV) 50%: de jaren waarin je mantelzorg gaf, kunnen voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor je WW-uitkering (of WIA-uitkering). Het arbeidsverleden bepaalt hoe lang je recht hebt op een uitkering. Je kunt alleen een beroep doen op het mantelzorgforfait als je daadwerkelijk betaald kreeg voor deze zorg. Je hebt die betaling ontvangen uit het pgb van degene voor wie je zorgde. 

Nadelen [PGB]

 • Je bouwt geen pensioen op.
 • Als je zelf ziek wordt, is er niet zomaar vervanging.
 • Je hebt geen inkomen meer als degene voor wie je zorgt wordt opgenomen of overlijdt.
 • Je krijgt geen geld bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Er zijn uitzonderingen, check dit bij het UWV.
 • Je betaalt over het ontvangen PGB inkomstenbelasting.
 • Voor deze overeenkomsten moet je je houden aan de Arbo-wetgeving: niet meer dan 40 uur per week.
 • Eigen bijdrage CAK wordt over 2 jaar hoger (als PGB door partner wordt ontvangen). 
 • Toeslagen kunnen wijzigen i.v.m. inkomsten PGB. 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze mantelzorgmakelaar.