Vergoeding van de zorgverzekeraar

Pratende vrouwen

Vergoeding van [zorgverzekeraar]

Binnen de basisverzekering van je zorgverzekering valt o.a. de volgende zorg:
(check de voorwaarden bij je eigen zorgverzekering)

•Verpleging en verzorging thuis (thuiszorg).
•Reguliere zorg van bijv. huisarts, ziekenhuis en apotheek.
•Hulp na ziekenhuisopname.
•Intensieve zorg laatste levensfase.
•Ergotherapie (10 uur per kalenderjaar).
•Ziekenvervoer.

Veel zorgverzekeraars bieden vergoedingen aan mantelzorgers mits aanvullend verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan vervangende mantelzorg, mantelzorgcursussen of het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Hier zie je een overzicht van mantelzorgvergoedingen van verschillende zorgverzekeraars.