Vrijwilligerscoördinator

Café

Vrijwilligerscoördinator

De vrijwilligerscoördinator ondersteunt en begeleidt vrijwilligers en vrijwilligers coaches. De coördinator doet tevens de werving en plaatsing van vrijwilligers, schrijft het vrijwilligersbeleid, zet het vrijwilligersbeleid uit en stimuleert de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Ook is de coördinator de contactpersoon voor externe partijen en fungeert als netwerkcoach.

Tim Gijzen

Werkgebied: Gemeente Maastricht, gemeente Meerssen en gemeente Valkenburg aan de Geul 
Tel.: 06 - 16031862
E-mail: t.gijzen@mantelzorgzuid.nl

Block style
TG