Info voor beroepskrachten in zorg en welzijn

Info voor beroepskrachten zorg en welzijn

Kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met de zorg voor een familielid noemen we jonge mantelzorgers. Opgroeien in zo’n gezin heeft invloed op hun ontwikkeling, ongeacht of ze nu wel of geen (extra) taken thuis hebben. Met veel jonge mantelzorgers (JMZ) gaat het goed. Voor sommigen is deze thuissituatie echter zwaar en is ondersteuning nodig om sociaal emotionele problemen nu en in de toekomst te voorkomen. Wat kun jij voor hen betekenen?

Risico op overbelasting

Wist je dat een jonge mantelzorger vaak zo vertrouwd is geraakt met zijn of haar (zorg)taken dat hij/zij zichzelf niet herkent in de term jonge mantelzorger? Samen kunnen we werken aan betere herkenning, erkenning en ondersteuning van jonge mantelzorgers, zodat zij gezond en krachtig kunnen opgroeien.

Het risico op overbelasting is groot wanneer de jonge mantelzorger:

 • Tussen de 12 en 16 jaar oud is;
 • Opgroeit met één ouder;
 • Opgroeit met een psychisch ziek gezinslid;
 • Emotionele zorg geeft (troost bieden);
 • Door de zorgtaken geen tijd meer heeft voor het eigen leven en de eigen ontwikkeling;
 • Dochter is van een zieke moeder;
 • Te maken heeft met een laag of sterk dalend inkomen;
 • Kind is van migranten met taalproblemen en religieuze of culturele bezwaren tegen gebruik van voorzieningen.

Wat helpt problemen voorkomen?

 • Hechte band met ouders, broer of zus
 • Gezonde ouder-kindrelatie
 • Heldere, duidelijke communicatie binnen het gezin
 • Goed contact met vrienden
 • Sociale steun binnen en buiten het gezin
 • Beperkte duur van de lichamelijke ziekte gezinslid
 • Heldere kijk van het kind op zichzelf en op de gezinsproblematiek
 • Aanwezigheid van professionele steun

Passende respijtzorg

Aanbod trainingen en scholing

Professionals kunnen bij ons terecht voor voorlichting en training. Voor een antwoord op individuele vragen kun je dagelijks terecht bij algemeen telefoonnummer 043-321 50 46. Ook hebben we allerlei handige instrumenten voor professionals, die veelal gratis beschikbaar zijn.