Info voor beroepskrachten in onderwijs

Informatie voor leerkrachten

Een op de vier scholieren in het voortgezet onderwijs groeit op in een gezin waar iemand langdurig ziek is of een beperking heeft. Opgroeien in zo’n gezin heeft invloed op de ontwikkeling, ongeacht of het kind wel of geen (extra) taken thuis heeft. Zij hebben erkenning, aandacht en begrip nodig om gezond op te groeien. Als leerkracht kun je daarom veel voor hen betekenen.

Compilatie webinar [krachtig & kwetsbaar]

Bekijk hiernaast een compliatie van het webinar KRACHTIG & kwetsbaar.

Block style

Mantelzorgen en schoolprestaties

Met veel jonge mantelzorgers gaat het goed. Voor sommigen is de thuissituatie echter zwaar en is ondersteuning nodig om sociaal emotionele problemen nu en in de toekomst te voorkomen. Ongeveer 1 op de 7 jonge mantelzorgers zegt dat het zorgen negatieve invloed heeft op hun schoolprestaties (Vilans, 2019).

Maak het bespreekbaar in de klas

Wat hebben zij nodig om gezond op te groeien? Erkenning, aandacht en begrip zijn sleutelwoorden. Als leerkracht kun je hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Je kunt het onderwerp bijvoorbeeld bespreekbaar maken in de klas. Op die manier ervaren jonge mantelzorgers dat ze niet de enige zijn. Bij medeleerlingen groeit begrip voor de situatie van de jonge mantelzorger en zij leren wat zij voor elkaar kunnen betekenen.

Steunpunt Mantelzorg Zuid heeft een lesbrief ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs waarin tips en oefeningen staan. Ben jij leerkracht en heb je behoefte aan inspiratie om dit onderwerp bespreekbaar te maken? Download dan onderstaande lesbrief.

Bekijk het verhaal [van Faye, Tycho en Jibbe]

Block style

In gesprek met [de jonge mantelzorger]

Problematiseer niet! Jonge mantelzorgers willen niet zielig gevonden worden. Zie hen als normale jongeren in een soms moeilijke situatieLuister actief, toon oprechte belangstelling en waardering, maar vul niet inZie hen als expert over de situatieWijs de jonge mantelzorgers op mogelijkheden voor extra begeleiding op school Wijs de jonge mantelzorgers op de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten via Steunpunt Mantelzorg Zuid

Workshop voor docenten: [(H)erken de jonge mantelzorger!]

Maak jij als docent het verschil voor een kind? Het bieden van een luisterend oor en helpende hand doet zoveel voor een jonge mantelzorger! Maar hoe herken je jonge mantelzorgers in de eerste plaats en wat hebben zij dan precies nodig? In de workshop ‘(H)erken de jonge mantelzorger’ komen al deze vragen aan bod. Zo kun je als docent jonge mantelzorgers (beter) helpen in hun ontwikkeling.

Praktische informatie

De workshop wordt op de schoollocatie gegeven door twee trainers.Datum en tijdstippen vinden in overleg plaats.Duur van de workshop is één dagdeel van 3 uur of twee delen van 1,5 uur.Maximaal 20 deelnemers per workshop.

Overige tips

  • Wees - waar mogelijk - flexibel bij toetsen en lesrooster
  • blijf jonge mantelzorgers volgen tijdens de schooltijd
  • Besteed aandacht aan mantelzorg in de les
  • Is er meer (financiële) ondersteuning nodig thuis? Werk samen met ouders, CJG, Team Jeugd, Stichting Leergeld en JMZ Zuid
  • Meld jonge mantelzorgers aan voor het 'Wat een geluk dat jij er bent'-pakket 
  • Maak je je zorgen over het kind? Leg je casus anoniem voor aan Steunpunt Mantelzorg Zuid 
  • Ontwikkel een specifiek jonge mantelzorgers schoolbeleid