Werk en mantelzorg

Rolstoel in het park

Werk [en mantelzorg]

Voor werkende mantelzorgers

Combineer je als mantelzorger je zorgtaken met een betaalde baan? Dan ben je niet de enige: één op de vier werknemers is mantelzorger. Het kan fijn zijn om afleiding in het werk te vinden, maar soms kan de combinatie zwaar en lastig zijn. 45% van de werkende mantelzorgers ervaart een hoge drempel om de combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar te maken, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Werk & Mantelzorg. Lees hier de valkuilen en tips voor werkende mantelzorgers (bron: https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/werk/werkende-mantelzorgers-valkuilen-en-tips). 

Valkuil 1: [Ik houd werk en privé liever gescheiden]

Dit is goed mogelijk. Maar wat als de privésituatie (negatieve) invloed heeft op het werk? Wanneer de leidinggevende en collega’s weten van de thuissituatie, is er vaak meer begrip en flexibiliteit.

TIP: Wacht niet tot de combinatie werk en zorg je teveel is. Maak de situatie op tijd bekend en bespreekbaar en zoek samen met je leidinggevende naar oplossingen.

Valkuil 3: [Ik kan zowel mijn werk als mijn zorgtaken het beste zelf doen]

Mantelzorgtaken komen vaak bovenop alle andere activiteiten zoals werk, gezinsleven, sociale contacten, hobby’s etc. Voor je het weet is de ruimte in je agenda opgeslokt en blijft er weinig tot geen tijd voor jezelf. Daarbij komt dat ‘nee zeggen’ en ‘grenzen bepalen’ niet altijd meevalt. Toch zijn dit belangrijke voorwaarden om de zorgtaken vol te kunnen houden.

TIP: Zorg dat iemand anders de zorgtaken af en toe over kan nemen. Doe de dingen die jij leuk vindt en waar jij energie van krijgt. Dat is beter voor jou en voor de persoon voor wie je zorgt.

Valkuil 5: [Als ze weten dat ik mantelzorger ben, heeft dat negatieve gevolgen]

Een begrijpelijke angst in tijden van economische onzekerheid. Maar werkgevers en leidinggevenden waarderen werknemers die openheid en verantwoordelijkheid tonen en belonen loyaliteit. Mantelzorgtaken geven je ook ervaring en expertise die anderen niet hebben. Benoem en benut die voor de toekomst.

TIP: Kom zelf met ideeën en toon je betrokkenheid en inzet voor een goede oplossing voor beide partijen.

Valkuil 2: [Mijn collega’s staan al onder druk, ik wil hen niet nog meer belasten]

Als team doe je het werk met elkaar en ben je er voor elkaar. Uit onderzoek van Werk & Mantelzorg blijkt dat 39% van de mantelzorgers denkt dat collega’s werk niet kunnen of willen overnemen versus 92% van de collega’s die zegt dit wel te kunnen en te willen. Probeer dus niet teveel in te vullen voor anderen, maar ga het gesprek aan.

TIP: Maak het bespreekbaar. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.

Valkuil 4: [Ik maak het wel bespreekbaar als ik het echt niet meer aankan]

Dit is de grootste valkuil van mantelzorgers. Als je wacht tot je zwaar- of overbelast bent, duurt het vaak een hele tijd voor je je weer fit voelt. Of je bent te laat. De stap van overbelast naar een burn-out is klein. Ook je collega’s en leidinggevende zien je liever fit op de werkvloer dan ziek thuis.

Hoe combineer jij werk en mantelzorg? Bekijk je persoonlijk advies (gratis): https://www.mantelzorg.nl/combineer-werk-en-mantelzorg 

 TIP: Maak zorgtaken op tijd bespreekbaar. Als je een disbalans ervaart tussen werk en zorg, trek aan de bel!

Tips op maat [voor jouw situatie]

Tips op maat voor jouw situatie
Ben jij op zoek naar informatie die past bij jouw situatie? De Wegwijzer Hoe combineer ik werk en mantelzorg geeft je tips op maat.

Verlofregelingen

Als werkende mantelzorger heb je recht op verschillende verlofregelingen. Dit is wettelijk geregeld. Wel kunnen er in de cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. Informeer hiernaar bij je werkgever. Er bestaan drie soorten verlof: calamiteitenverlof, kortdurend verlof en langdurig verlof. Via onderstaande link lees je meer over verlofregelingen. 

Vrijstelling sollicitatieplicht

Mantelzorgers met een WW- of bijstandsuitkering kunnen soms vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht. Op MantelzorgNL lees je meer over de regelingen die er zijn als je een WW- of bijstandsuitkering ontvangt. 

Wettelijke regelingen zorgverlof

Hiernaast een filmpje over de wettelijke regelingen zorgverlof.

Block style

Voor werkgevers

Steunpunt Mantelzorg Zuid adviseert en ondersteunt organisaties en bedrijven bij de implementatie van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Je kunt bij ons terecht voor een digitale scan van je organisatie, deskundige begeleiding bij de invoering van dit beleid en presentaties of workshops voor leidinggevenden en mantelzorgende medewerkers over het combineren van werk en zorgtaken in de thuissituatie.