Adviesraad Steuntpunt Mantelzorg Zuid

Pratende vrouwen

Adviesraad

Adviesraad [Steunpunt Mantelzorg Zuid]

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van het steunpunt over het inhoudelijk mantelzorgbeleid, het vrijwilligersbeleid en het jaarlijkse activiteitenplan. De Adviesraad is een aanspreekpunt voor alle mantelzorgers en vrijwilligers. De door hen ontvangen informatie en signalen vormen een onderdeel van gevraagde en/of ongevraagde advisering. 

De adviesraad bestaat uit de volgende leden:
Dhr. Jan Boom
Mw. Liezette Hausoul
Mw. Harma Schreurs-Gootjes
Dhr. Jhon Miesen
Mw. Suzanne Beljaars

Dus heb je op- of aanmerkingen of zijn er vragen, dan gaan ze graag het gesprek aan! Ze zijn te bereiken via: adviesraad@steunpuntmantelzorgzuid.nl.